دانلود Death Rally v1.1.4 - بازی موبایل رالی مرگ

شما در بازی جذاب رالی مرگ Death Rally فقط باید به فکر نابود سازی رقیبان خود و از دور خارج کردن آنها توسط سلاح ها و موشک های پیشرفته که در طی مراحل بازی به شما داده میشود باشید. با گذرانیدن هر مرحله سلاح ها و تجهیزات شما پیشرفته تر می شود و میتوانید ماشین خود را به سلیقه خود انتخاب نمایید شما باید در انتخاب خود دقت کافی را به عمل آورید و ماشین و سلاح های گرم پیشرفته را انتخاب نمایید.  تا بتوانید در طول مسابقه در صورتیکه از رقبای خود عقب افتاده اید با استفاده از اسلحه های مرگبار خود رقیبان را هدف گرفته و از دور مسابقه خارج سازید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.asandownload.com می باشد.